Regulamin serwisu PIMP MY PHONE


Przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi serwisowe

1.  Prowadzącym serwis pod marką PIMP MY PHONE jest firma ALFA GSM z siedzibą w Warszawie, nazywana dalej "serwisem".

2.  Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowanie są jako naprawy wyższego ryzyka. Serwis udziela gwarancję tylko na wymienioną część oraz wskazany zakres naprawy. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia nie zdiagnozowane podczas przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.

3.  Sprzęt nie odebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje się za porzucony (w rozumieniu art. 180 i 181 k.c.) i może on zostać zutylizowany.

4.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone wraz z urządzeniem akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.

5.  Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.

6.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych w telefonie przez użytkownika. Rekomendujemy klientom wcześniejsze skopiowanie danych (książka adresowa, zdjęcia, etc.) z telefonu.

7.  Weryfikacja telefonu i ewentualnej usterki urządzenia (tzw. ekspertyza) jest płatna 50 zł brutto. Serwis odstępuje od pobrania ww. kwoty w przypadku, gdy klient zgodzi się na wycenę oraz naprawę urządzenia.

8.  W przypadku naprawy wysyłkowej, serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu do/z serwisu

9. Ceny w cenniku na stronie pimpmyphone.pl są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej. Ceny mogą się zmienić w trakcie procesu naprawy, ale w takim przypadku serwis zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie kliencie, a także dokona wszelkich starań, aby zaoferować usługę w podanej w cenniku cenie.

9.  Zostawienie urządzenia do naprawy jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu


REKLAMACJE I GWARANCJE

1.  Serwis udziela gwarancji w zakresie umówionej naprawie o długości od 3 do 6 miesięcy. Wyjątkiem są naprawy urządzeń po zalaniu, na które ze względu na charakterystykę takich napraw, nie udzielamy gwarancji.

2.  Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonanych napraw. Gwarancją nie są objęte inne, niezwiązane z zakresem naprawy części urządzenia.

3.  Aby skorzystać z gwarancji, należy zgłosić reklamację osobiście w salonie PIMP MY PHONE w Warszawie lub telefonicznie, a następnie dostarczyć do nas urządzenie.

4.  Serwis zastrzega sobie prawo do czynności koniecznych w celu weryfikacji reklamacji oraz napraw z nią związanych w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu.

Jednocześnie serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wykonać naprawę gwarancyjną w najszybszym możliwym terminie

5.  Wszystkie podzespoły ,,zamienne'' montowane w serwisie objęte są 3 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku części oryginalnych, jest to okres 6 miesięcy. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonanych napraw.

6.  Gwarancja zostaje wyłączona w momencie uszkodzenia fizycznego telefonu, zalania go wodą lub inną cieczą oraz po uszkodzeniu naszych plomb gwarancyjnych.

7.  Serwis udziela gwarancję tylko na wymienioną część oraz wskazany zakres naprawy. Gwarancją nie są objęte inne, niezwiązane z zakresem naprawy części urządzenia.

8.  Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania urządzenia.

9.  Osoba przekazująca urządzenie do serwisu w celu dokonania naprawy lub diagnozy akceptuje wszystkie powyższe warunki.Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji zamawianych usług będzie firma ALFA GSM Michał Pyzik, numer NIP 6793194662

prowadząca salon pod marką PIMP MY PHONE w Warszawie, Rondo Czterdziestolatka 39. Dane będą zbierane, magazynowane i przetwarzanie tylko w celu realizacji zlecenia.


Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania danych użytkownika do 12 miesięcy od naprawy w celu realizacji ewentualnych napraw gwarancyjnych.